O sodobnih idealih in tekmovalnosti

Vsak človek je edinstven posameznik. Je celota dobrih in slabih lastnosti, želja, potreb, interesov in čustev. Edinstveno bogastvo posameznika Vsak posameznik ima svoja področja, na katerih se izraža, gradi in razvija. Čisto vsak nosi v sebi bogastvo, ki je edinstveno in ki ga nima nihče drug. Čisto vsak nosi v sebi bogastvo, ki je edinstveno …