Cuker praznuje Cuker raziskuje Prosti čas Za dušo

Dajejo veliko, zahtevajo malo

Živali so najbolj srčna bitja, ki nam dajejo brezpogojno ljubezen, v zameno pa zahtevajo zelo malo.

Živali so najbolj srčna bitja.

Vsako leto 4. oktobra obeležujemo Svetovni dan varstva živali.

Vsako leto 4. oktobra obeležujemo Svetovni dan varstva živali.

Obeležujemo že 90 let

Prvič je bil Svetovni dan varstva živali razglašen že leta 1931 z namenom, da bi se razmere, v katerih živijo živali, izboljšale. (Zrsvn-varstvonarave.si, 2019)

Prvič je bil Svetovni dan varstva živali razglašen že leta 1931 z namenom, da bi se razmere, v katerih živijo živali, izboljšale. (Zrsvn-varstvonarave.si, 2019)

Na ta dan se po svetu že posebej nagovarja ljudi, da bi imeli do narave (in s tem do vseh živih bitij) spoštljiv odnos in da bi bili čim bolj ekološko ozaveščeni. (Zrsvn-varstvonarave.si, 2019)

Dejstvo je, da človek v svojimi posegi v naravno okolje uničuje biotsko pestrost ter ekosisteme. Mnoge živalske vrste so zato izginile ali postale ogrožene.

Če bomo do narave imeli spoštljiv odnos, bomo živalim omogočili, da bodo lahko živele v čim boljših razmerah, v skladu s svojo naravo, v okolju pa bo prisotna uravnotežena živalska pestrost.

Raznolika favna in zibelka speleobiologije

Na svetu naj bi ocenah živelo več kot 12 milijonov različnih živalskih vrst. V Sloveniji naj bi bilo kar 19.000 različnih živalskih vrst, kar pomeni, da je naša država živalsko zelo pestra in raznolika. (Zrsvn-varstvonarave.si, 2019)

Na svetu naj bi ocenah živelo več kot 12 milijonov različnih živalskih vrst.

V sam vrh se uvrščamo tudi glede na pestrost jamskih živali, o kateri sem nedavno tudi pisala. Prvi predstavniki jamskih živali, so bili najdeni prav v Postojnski jami. Le-ta je glede na pestrost in številčnost živalskih vrst, na prvem mestu svetovne lestvice z jamskim živalstvom najbogatejših jam. Velja pa tudi za zibelko spelobiologije, znanosti, ki preučuje živi svet v podzemlju. (Wikipedija. org., 2020)

Človeško-živalska interakcija

V preteklosti so bili ugotovljeni številni pozitivni učinki človeško-živalske interakcije na fizično in duševno zdravje človeka ter na izboljšanje njegovega vsakdanjega življenja.

Interakcije imajo pozitivne učinke tudi na živali, saj se jim v odnosu z ljudmi zmanjša tesnoba in strah, izboljša pa se jim zdravje.

Ugotovljeni so bili številni pozitivni učinki človeško-živalske interakcije na fizično in duševno zdravje človeka ter na izboljšanje njegovega vsakdanjega življenja. Interakcije imajo pozitivne učinke tudi na živali, saj se jim v odnosu z ljudmi zmanjša tesnoba in strah, izboljša pa se jim zdravje.

Človeško-živalska interakcija zajema tudi živali spremljevalce, delovne živali, živali terapevte itd. (Purdue university, 2020)

V preteklosti so bili ugotovljeni številni pozitivni učinki terapije z živalmi. Ponekod izvajajo živalske terapije z otroki , v okviru katerih so še posebej priljubljene terapije s konji, ali terapije s psmi.

Nekaj foto utrinkov

Predstavljam vam nekaj čudovitih fotografij živali, ki sem jih posnela sama.

Sem namreč velika ljubiteljica vseh živih bitij.

Viri:

  • Purdue Univesity. (2020). What is Human-Animal Interaction?. Pridobljeno 9. 8. 2020.
  • Wikipedia.org. (2020). Human–canine bond. Pridobljeno 9. 8. 2020.
  • Dominvrt.si. (2020). Se lahko vez med človekom in psom primerja s tisto med materjo in otrokom? Pridobljeno 9. 8. 2020.
  • Zrsvn-varstvonarave.si (2019). 4-oktober-svetovni-dan-varstva-zivali. Pridobljeno 4. 10. 2020 iz https://zrsvn-varstvonarave.si/4-oktober-svetovni-dan-varstva-zivali/.

Mogoče ti bo všeč tudi ...

Dodaj odgovor