Odgovor na številna vprašanja trajnostnega razvoja

22. maja obeležujemo Svetovni dan biotske pestrosti. 22. maja obeležujemo Svetovni dan biotske pestrosti. Biotska raznovrstnost ostaja odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja. (www.unep.org, 2022) Letošnji slogan omenjenega dneva je; “Graditi skupno prihodnost za vse življenje”. Slogan je namenjen podpori globalnemu okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020. (www.unep.org, 2022) Več informacij o svetovnem dnevu …